St. Thomas van Aquino

Sinds Sint-Thomas van Aquino op 18 juli 1323 door Paus Johannes XXII werd heiligverklaard en hij door de heilige Paus Pius V op 15 april 1567 tot kerkleraar werd uitgeroepen, geniet zijn denken een bijzondere plaats in de katholieke Kerk.

In recentere tijden hebben de Pausen telkenmale het belang van zijn filosofie en theologie voor de cultuur in het algemeen en de theologie en de kerkelijke studies in het bijzonder onderstreept. Van deze uitspraken zijn inmiddels in deze database de volgende teksten opgenomen die in het speciale Thema “Thomas van Aquino” zijn opgenomen.

Zijn liturgische feest wordt in de Traditionele Romeinse Ritus op 7 maart gevierd, in de vernieuwde liturgie op 27 januari.