Hoogfeest van Petrus en Paulus

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus wordt gevierd op 29 juni. Op deze dag herdenken we de marteldood van de beide Apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Overeenkomstig Jezus’ voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Paulus, prediker van het Evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en de eerste gemeente in Jeruzalem overal heeft verkondigd.

Op deze dag worden door de Paus voor de nieuw benoemde metropolitane aartsbisschoppen de pallia meegegeven om in hun respectievelijke metropolitane diocesen opgelegd te krijgen.

Enkele homilieën van Paus Franciscus op deze dag:

Meer homilieën door diverse Pausen gehouden op deze dag in het Thema Hoogfeest van Petrus en Paulus.