H. Clemens van Rome

Bron: wikicommon

Op 23 november wordt de H. Clemens Romanus gevierd in de Katholieke Kerk, van wie zijn Brief aan de Kerk in Korinte sinds kort is opgenomen in onze bibliotheek als een verdere aanvulling op de serie vertalingen van de Apostolische Vaders

Paus Clemens I is een apologeet (verdediger van de leer). Hij werd in de eerste eeuw in Rome geboren en werd in het heidense geloof opgevoed. Door de prediking van de apostel Barnabas vond hij eindelijk datgene waarnaar hij lang op zoek was geweest. Hij liet zich door Barnabas dopen en verder vormen door de heilige Petrus. In het jaar 91 werd hij opvolger van Petrus op de Stoel van Rome. De marteldood van Clemens Romanus staat in ieder geval vast door de traditie van de Kerk, die zijn naam heeft opgenomen in de Canon van de heilige Mis. Volgens de overlevering werd de heilige Clemens werd door keizer Trajanus naar de Krim verbannen wegens zielenijver en daar met een anker om de hals in zee verdronken.

De H. Clemens schreef dus ook een brief aan de Korintiërs (zoals de Apostel Paulus er eerder twee schreef). Hij treed daarin met gezag op tegenover de Kerk van Korinte en de misstanden aldaar. Ook staan er o.a. bewijzen in over het verblijf en de marteldood van Petrus in Rome. Verder is de brief waardevol voor de kennis omtrent de kerkelijke hiërarchie, de liturgie in die tijd en de dogma’s van de Drie-eenheid en over Christus. De eerbied voor zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament wordt meermalen uitgesproken.

Paus Benedictus XVI heeft in 2007 tijdens de woensdagcatechese een analyse gegeven over de H. Clemens en over deze brief.