Zalig Pasen – Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus

Alle gebruikers, donateurs en belangstellenden van deze website www.rkdocumenten.nl wensen wij van harte een Zalig Pasen: “Jezus Christus, Mensgeworden Zoon van God, is waarlijk opgestaan uit de doden en leeft! Alleluja, alleluja, alleluja!”.
Het redactieteam, de ontwikkelaars, de vertalers en andere betrokkenen alsmede het bestuur van Stg. InterKerk

Met Pasen viert de Christenheid dat Jezus Christus, na drie dagen in het graf gelegen te hebben, Verrezen is uit de doden en daarmee de verlossing van de banden van de zondeval voor de mensen bewerkstelligd heeft. De Paus spreekt zijn homilie uit tijdens de Paaswake en (het meest bekend) houdt de boodschap “Urbi et Orbi” voorafgaand aan de zegen zelf.

Zie ook de tekst van de zegen “Urbi et Orbi”.

Voor de betekenis van de Verrijzenis, zie ook de Catechismus van de Katholieke Kerk, nrs. 659-664.

Het overzicht van nog meer teksten rond Pasen is te vinden in het Thema over Pasen: de Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus.