Veertigdagentijd

"Ascese in de Veertigdagentijd is een door de genade ondersteunde inspanning, om ons gebrek aan geloof en onze weerstand tegen het volgen van Jezus op zijn kruisweg te overwinnen." (Paus Franciscus, Boodschap 2023)

De boodschap voor de Veertigdagentijd (of Vasten) voor dit jaar heeft de titel Ascese in de Veertigdagentijd, een synodale weg
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag, 22 februari 2023. Op Palmzondag, 2 april 2023, begint de Goede Week en op 9 april is het Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer: Pasen.

De liturgie tijdens de Veertigdagentijd, maar ook rond het Sacrum Triduum, de heilige drie dagen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag) aan het einde van de Veertigdagentijd, en de viering van de Paaswake (het biddend verwachten en vieren van de Verrijzenis van Christus) wordt besproken in Paschalis sollemnitatis, Rondzendbrief over de voorbereiding en viering van het Paasfeest. En de toepassing daarvan in de Nederlandse situatie: De viering van het Paastriduüm: Enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer.