Tweede Vaticaans Concilie

11 oktober 2022 is het 60 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie werd geopend door Paus Johannes XXIII met de toespraak Gaudet Mater Ecclesia. Tot aan december 1965 kwam het Concilie in vier Zittingsperioden – onderverdeeld in 10 Sessies – bij elkaar. Een serie documenten werd behandeld en uitgevaardigd.

Naast de uiteindelijke zestien Dogmatische Constituties, Decreten en Verklaringen van het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie is het ook belangrijk om een aantal documenten te bestuderen die “flankerend” aan dit Concilie zijn te vinden. Getracht is in dit thema een selectie daarvan te geven, waarbij volledigheid niet nagestreefd is.

Als richtsnoer is genomen de officiële uitgave onder de titel Constitutiones, Decreta, Declerationes uitgegeven door de Cura et Studio Secretariae Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II in de editie van Libreria Editrice Vaticana (1993) en uiteraard inzoverre vertalingen beschikbaar zijn.

Van de zestien ‘hoofddocumenten’ is van een aantal inmiddels ook de oorspronkelijke Latijnse versie beschikbaar op deze site.