Summorum Pontificum

Op 7 juli 2007 publiceerde Paus Benedictus XVI het Motu Proprio Summorum Pontificum, waarmee hij erkent dat iedere priester en ook groepen van gelovigen van de Latijnse Ritus gerechtigd zijn tot de viering van de liturgie volgens het Missaal van Paus Johannes XXIII uit 1962. Slechts enkele zaken rond de viering van deze liturgie werd nader geregeld.

Paus Benedictus XVI schreef vervolgens ook nog een begeleidende brief en ten slotte werd door de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei nog enkele uitvoeringsbesluiten bekend gemaakt. Op 14 september 2007, het feest van de Verheffing van het Heilig Kruis, werd het betreffende Motu Proprio van kracht.

Een karakteristieke uitspraak van Paus Benedictus XVI in de begeleidende brief, dat duidelijk maakt waar het om gaat is: “Wat voor vorige generaties heilig was, blijft heilig en groots voor ons en het kan niet plots geheel verboden worden of zelfs beschouwd worden als schadelijk. Het is voor allen goed om de rijkdommen die zich ontwikkeld hebben in het geloof en gebed van de Kerk te bewaren en er hun juiste plaats aan te geven.” (Brief, nr. 7)

Paus Franciscus heeft op 16 juli 2021 per direct met Traditiones Custodes een nader kader voor vieringen volgens liturgische boeken, die niet vastgesteld zijn volgens normen van Vaticanum II, gegeven waarmee er een einde is gekomen aan de ‘liturgische vrede’, zoals Paus Benedictus XVI deze bereikt had.