Summorum Pontificum

Op 7 juli 2007 publiceerde Paus Benedictus XVI het Motu Proprio Summorum Pontificum, waarmee hij erkent dat iedere priester en ook groepen van gelovigen gerechtigd zijn tot de viering van de liturgie volgens het Missaal van Paus Johannes XXIII uit 1962. Slechts enkele zaken rond de viering van deze liturgie werd nader geregeld.

Paus Benedictus XVI schreef vervolgens ook nog een begeleidende brief en ten slotte werd door de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei nog enkele uitvoeringsbesluiten bekend gemaakt. Op 14 september 2007, het feest van de Verheffing van het Heilig Kruis, werd het betreffende Motu Proprio van kracht.

Paus Franciscus heeft op 16 juli 2021 per direct met Traditiones Custodes een nader kader voor vieringen volgens liturgische boeken, die niet vastgesteld zijn volgens normen van Vaticanum II, gegeven waarmee er een einde is gekomen aan de 'liturgische vrede', zoals Paus Benedictus XVI deze bereikt had.