Quatertemperdagen in de Vasten

In 2004 heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie de nieuwe regeling voor de kruisdagen en de quatertemperdagen ingevoerd.

Bepaalde woensdagen in het Missaal van Paulus VI (in het Traditionele Latijnse Missaal zijn het naast woensdagen ook de daarop volgende vrijdagen en zaterdagen) worden als dagen van gebed (en boete) met betrekking tot de oogst beschouwd en al vroegtijdig verbonden met het begin van elk van de vier jaargetijden. Omwille van deze vier tijden (“quattuor tempora”) kregen deze dagen de benaming “quatertemperdagen”. De tijden zijn dan in de Vasten, ná Pinksteren, in september en in de Advent.

  • Volgens de kalender van het Missaal van Paulus VI, dat vanaf 1970 in gebruik is, is de quatertemperdag op de tweede woensdag in maart, dit jaar 8 maart.
  • De kalender van de “Traditionele Latijnse Mis” van de Romeinse Ritus, de viering van de H. Mis zoals deze in de basis door o.a. paus Gregorius de Grote in 6e eeuw is vastgelegd, geeft sinds 1962 aan dat de quatertemperdagen op de woensdag, vrijdag en zaterdag ná de 1e zondag van de Vasten vallen, dit jaar dus 21, 23 en 24 februari. De woensdag en de zaterdag zijn ‘halve onthoudingsdagen’, dat wil zeggen dat het gebruik van vlees uitsluitend is toegestaan tijdens de hoofdmaaltijd. De vrijdag is een volledige onthoudingsdag, zoals alle vrijdagen in het jaar, met uitzondering van kerkelijke feestdagen. Ook heeft de viering op de zaterdag het karakter van een ‘wake’ met een aantal extra lezingen en bijbehorende responsoria en gebeden.

Zie ook: Reflecties op de Quartertemperdagen in de Advent