Morele integriteit – More, Fisher en Johannes de Doper zijn ervoor de marteldood gestorven

H. Sir Thomas More, martelaar – Sir Thomas weigerde zijn steun op het moment dat koning Hendrik VIII van zijn wettige vrouw, Catharina van Aragon († 1536), wilde scheiden ten gunste van haar hofdame Anna Boleyn († 1536). Dat is tegen de kerkelijke geboden.

Sir Thomas weigerde dit accepteren, werd van al zijn functies ontheven, beschuldigd van hoogverraad, ter dood veroordeeld en na negentien maanden gevangenschap op het schavot terechtgesteld. Zie ook de Apostolische Brief over hem van de H. Paus Johannes Paulus II.

H. John Fisher, bisschop en martelaar – Ook hij kon, als kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder, niet instemmen met wat Hendrik VIII deed. In de ogen van de Kerk is een geldig huwelijk onverbreekbaar. Gezien zijn hoge aanzien legde zijn weigering extra gewicht in de schaal.

Sir John verzette zich, werd gearresteerd, beschuldigd van hoogverraad en in de beruchte Tyburngevangenis, in de Tower van Londen, terechtgesteld. Hij stierf met een Te Deum, de belangrijkste lofzang ter ere van God, op de lippen.

Beiden worden door de Kerk beschouwd als martelaren, gestorven vanwege hun trouw aan de traditionele kerkelijke leer en behielden daarmee hun morele integriteit.

H. Johannes de Doper: Hij roept op tot bekering van het hart; en wijst zijn gelovige toehoorders erop dat geloven niet erfelijk is, maar bestaat in een relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar eigen antwoord op moet geven door middel van een passende levenswijze. Herodes laat Johannes arresteren, wanneer hij kritiek levert op diens relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer. Op aandringen van haar moeder Herodias vraagt de dochter Salome het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes gaf toe, liet hem onthoofden en gaf ook toe aan zijn overspel. Als Johannes’ leerlingen ervan horen komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis. Zijn hoofd is dan echter zoek en zal later 3 op wonderbare wijze gevonden worden. Het hoofd van de Voorloper bewerkte daarna vele wonderen. En dan te bedenken dat Johannes tijdens zijn leven geen enkel wonder verrichtte!