Euthanasie en de Sacramenten

De publieke opinie, zoals door de media weergegeven, lijken veelal volledig haaks te staan op de opvatting van de Rooms Katholieke Kerk over euthanasie. Emoties over ondragelijk lijden en een denken op basis van een in zichzelf onrechtvaardige burgerlijke wet (vgl. Evangelium Vitae nr. 73-74), die in bepaalde gevallen euthanasie zonder vervolging laat, lijken in de publieke opinie de bovenhand te hebben. Men kijkt echter niet ook naar de zingeving van het lijden en nog meer naar het feit dat het leven een gave van God is en aan Hem alleen toebehoort. Jij noch een ander mag het leven nemen.

Overigens, ons leven is pas 'voltooid' in de hemel, dus de zelfdoding omdat men meent nu al een 'voltooid' leven te hebben, staat daar haaks op. Nog meer dan een ziekte-criterium, is de idee van "voltooid leven" een idee van de 'cultuur van de dood', het is gericht tegen de menselijkheid en tegen de mensheid en ten diepste: het is het afwijzen van God.

Duidelijke kerkelijke bronnen in deze zijn o.a.: