Encycliek Mystici Corporis van Pius XII

Op het Hoogfeest van Petrus en Paulus 1943, midden in de Tweede Weeldoorlog, heeft Paus Pius XII een “geloofsencycliek” gepubliceerd onder de titel Mystici Corporis Christi – Het Mystieke Lichaam van Christus.

In zijn encycliek Mystici Corporis Christi behandelt Pius XII het vraagstuk van de relatie met de Kerk bij degenen die het heil bereiken buiten de zichtbare communio van de Kerk. De paus zegt over hen dat ze door een onbewust verlangen en een onbewuste wens op het mystieke lichaam van Christus gericht zijn. (Mystici Corporis, nr. 104). Ook bespreekt de Paus de tegenstelling tussen de zichtbare en de onzichtbare Kerk, waarbij de zichtbare Kerk gemakkelijk wordt gezien als het zuiver menselijke tegenover het goddelijke van de onzichtbare Kerk, die de eigenlijke Kerk is.

Een uitgebreide analyse en toelichting werd destijds door de redactie van Ecclesia Docens gevoegd bij de door hun beschikbaar gestelde vertaling van de tekst. De uitgebreide analyse van H.J.H.M. Fortmann uit Nederlandse Katholieke Stemmen uit 1946 is eveneens op deze site in te zien.