Denzinger

Een deel van de teksten op deze site zijn ook opgenomen in de “Enchiriodion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum – Compendium van de Geloofsbelijdenissen en kerkelijke uitspraken in zaken geloof en zeden” zoals deze aan het einde van de 19e eeuw verzameld en uitgebracht zijn door Heinrich Denzinger. De verzameling is daarom beter bekend als de “Denzinger“.

Vanaf ca. 1860 is Heinrich Denzinger begonnen de belangrijkste kerkelijke uitspraken inzake geloof en zeden te verzamelen. Diverse mensen hebben nadien de verzameling bijgewerkt, gereorganiseerd en aangevuld. Vaak worden in documenten van Paus Pius XI tot en met Johannes XXIII verwezen naar de uitgave die als Denzinger Schönmetzer (op deze site met de afkorting “DS” aangegeven) bekend staat. Na 1963 is er een zeer forse aanpassing geweest met name van de hand van Peter Hünermann (op deze site met de afkorting “DH” aangegeven). Vanaf 1987 bestaat er een editie waar naast de oorspronkelijke Latijnse (en enkele Griekse) teksten een Duitse vertaling is geplaatst en later zijn daar gelijksoortige tweetalige uitgaven met o.a. Engelstalige en Spaanstalige vertalingen bijgekomen.

Een deel van de vertalingen van teksten opgenomen in de Denzinger, zijn speciaal voor onze site gemaakt. Zo zijn er vertalingen door een docent Klassieke talen, samen met enkele van zijn (oud)studenten in het kader van een meerjaren-project, waarbij belangrijkere documenten van kerkelijk leergezag uit een langer verleden vertaald gaan worden.

Via de link “Denzinger” komt bij het overzicht van de nummers en de linken naar de betreffende tekstgedeelten. In een document kunt u bij een alinea (bijv. Lumen Gentrium nr. 24), door op de alineatekst te klikken, komt in een rechterzijkolom o.a. zichtbaar dat dit deel het Denzingernummer 4148 heeft.