Concilies van Lateranen en Denzinger

Op 9 november viert de Kerk het feest van de kerkwijding van de Sint Jan van Lateranen. In deze basiliek en bijbehorend Pauselijk Paleis is een vijftal “Concilies van Lateranen” gehouden. In dit overzicht zijn die teksten opgenomen, die in de “Denzinger” zijn verzameld, en waarvan vertalingen naar het Nederlands op deze site aanwezig zijn.

De vertalingen zijn gemaakt door een docent Klassieke talen, samen met enkele van zijn (oud)studenten in het kader van een meerjaren-project, waarbij belangrijkere documenten van kerkelijk leergezag uit een langer verleden vertaald gaan worden. Het zijn met name die teksten die ook opgenomen zijn in de “Enchiriodion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum – Compendium van de Geloofsbelijdenissen en kerkelijke uitspraken in zaken geloof en zeden” zoals deze aan het einde van de 19e eeuw verzameld en uitgebracht zijn door Heinrich Denzinger. De verzameling is daarom beter bekend als de “Denzinger“.

Vanaf ca. 1860 is Heinrich Denzinger begonnen de belangrijkste kerkelijke uitspraken inzake geloof en zeden te verzamelen. Diverse mensen hebben nadien de verzameling bijgewerkt, gereorganiseerd en aangevuld. Vaak worden in documenten van Paus Pius XI tot en met Johannes XXIII verwezen naar de uitgave die als Denzinger Schönmetzer (op deze site met de afkorting “DS” aangegeven) bekend staat. Na 1963 is er een zeer forse aanpassing geweest met name van de hand van Peter Hünermann (op deze site met de afkorting “DH” aangegeven). Vanaf 1987 bestaat er een editie waar naast de oorspronkelijke Latijnse (en enkele Griekse) teksten een Duitse vertaling is geplaatst en later zijn daar gelijksoortige tweetalige uitgaven met o.a. Engelstalige en Spaanstalige vertalingen bijgekomen.