Ad Limina Apostolorum

Tijdens het Ad limina 2007

Tot de plichten van een Bisschop behoort het een keer in de vijf jaar op pelgrimstocht te gaan naar de graven van Petrus en Paulus te Rome (Kerkelijk Wetboek, canon 400). De graven worden beschouwd als “drempel” (=”limina”) van de overgang van het aardse leven naar het eeuwige leven. De Bisschoppen, als opvolgers van de Apostelen, vereren in Rome twee van de belangrijkste Apostelen, die daar gestorven en begraven liggen. Petrus onder de St. Pieter en Paulus onder de St. Paulus Buiten-de-Muren.

Ze spreken dan tevens met de opvolger van Petrus, de Paus, en brengen werkbezoeken aan de diverse Curie-departmenten, waarbij ze verslag uitbrengen over de stand van zaken in hun Bisdom (Kerkelijk Wetboek, canon 399).

Bekijk het overzicht aan uitgewisselde documenten tijdens enkele van de “Ad limina”-bezoeken van Nederlandse, Belgische en enkele andere Bisschoppenconferenties.