25 jaar Fides et Ratio

25 jaar geleden, 14 september 1998, werd de belangrijke encycliek Fides et Ratio van paus Johannes Paulus II (1978-2005) gepubliceerd. De encycliek is een bezinning over de verhouding tussen geloof en rede in de moderne tijd, in een periode waarin New Age en allerhande pseudowetenschappen een sterke opmars beleven.

“Geloof en rede zijn de twee vleugels van de menselijke geest om de waarheid te achterhalen”, aldus Paus Johannes Paulus II.

De encycliek Fides et Ratio (Geloof en Rede) werd op 14 september 1998 door kardinaal Joseph Ratzinger, de toenmalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en de latere de opvolger van Johannes Paulus II als paus Benedictus XVI, voorgesteld. Inhoudelijk bespreekt de encycliek – in tegenstelling tot wat werd verwacht – niet zozeer het toenmalig heel populaire New Age en aanverwante. Het document wil naar eigen zeggen allereerst afrekenen met het nihilisme en het relativisme van de westerse filosofie, die zich in zijn denken van de Openbaring hadden afgekeerd en daardoor de weg en de blik op de menselijke ziel kwijtgeraakt is. De paus betreurt vooral dat het westerse denken de waarheidsaanspraak achter zich heeft gelaten en roept geloof en rede op om de kloof tussen beiden te overwinnen en opnieuw de dialoog met elkaar aan te gaan.