H. Willibrord, Apostel van de Lage Landen

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) was een Rooms-Katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”.

Op 7 november wordt in de Nederlandse Kerkprovincie zijn feest als een Hoogfeest gevierd.

Zie ook het thema over de H. Willibrordus met verwijzingen naar nog meer teksten.