Witte Donderdag

Paus Johannes Paulus II heeft gedurende zijn pontificaat bij gelegenheid van Witte Donderdag, de dag van de Instelling van de H. Eucharistie, het Sacrament van het Priesterschap en het gebod van de liefde, een brief geschreven aan de priesters van de Katholieke Kerk.

Van Paus Benedictus XVI nemen we de homilieën op die hij gehouden heeft bij de viering van de Chrismamis (waaronder de zegening van de olie voor de zieken en de geloofsleerlingen en de wijding van het Chrisma, alsmede het vernieuwen van de Wijdingsbeloften van de priesters aan de bisschop) en bij de avondviering van de Instelling van de H. Eucharistie en de Wijding (Bisschop, priester en diaken), van het gebod van de naastenliefde (in de vorm van de Voetwassing).

Van Paus Franciscus worden de homilieën opgenomen voorzover deze vastgelegd zijn en in vertaling beschikbaar zijn. Aangezien hij de Avondviering (waaronder de Instelling van de H. Eucharistie en de Wijding en herdenken van het gebod van de naastenliefde) nimmer in zijn kathedrale kerk viert, maar elders, zijn die homilieën minder op de Witte Donderdag betrokken.

Het overzicht van deze teksten is te vinden in het Thema Witte Donderdag op deze site.