Lector, acoliet, catechist

Paus Paulus VI vaardigde op 15 augustus 1972 het Motu Proprio Ministeria Quaedam uit, waarbij voor de liturgie van ná het Tweede Vaticaans Concilie in de Latijnse Kerk – volgens de liturgische boeken van Paulus VI – de vier “lagere wijdingen” (ostiarius, exorcist, lector en acoliet) en het subdiaconaat (onderdeel van de “hogere wijdingen”) afgeschaft werden als voorbereidende stappen naar wijding van het ambtelijk priesterschap. De inhoud van de twee vroegere “lagere wijdingen” (lector en acoliet) werd een andere theologische en liturgische waardering gegeven, maar nog wel als stap naar het priesterschap erkend. Paus Franciscus heeft in 2021 met het Motu Proprio Spiritus Domini vervolgens deze nieuwe functies van ‘lector’ en ‘acoliet’ opengesteld voor vrouwen, waarmee deze twee ‘functies’ in een ander licht geplaatst worden ten opzichte van de ‘wijdingen’ tot diaken en priester (die voorbehouden zijn aan mannen). In 2022 met het Motu Proprio Antiquum Ministerium is de nieuwe dienst van ‘catechist’ toegevoegd aan die van de vernieuwde diensten van ‘lector’ en ‘acoliet’.

Voor de andere liturgieën van de Latijnse Kerk, en ook in die van bijv. de geünieerde Orthodoxe Kerken, het Ordinariaat en andere Riten, zijn de traditionele lagere en hogere wijdingen van kracht en sluiten aan bij de oude traditie van zeker 1700 jaar. Mgr. Athanasius Schneider schreef daar een toegankelijke uitleg over.