Heilige Drie-eenheid

Het feest van de Heilige Drie-eenheid, soms ook Drievuldigheid genoemd, is het mysterie van de Éne God in Drie Personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest.

Nadat we met Pasen de Verrijzenis van Christus hebben gevierd en met Pinksteren het neerdalen van de Heilige Geest, is dit feest het hoogtepunt waarin alle Drie in de Éne God gevierd wordt en wel een week na het Pinksterfeest, dit jaar dus op 26 mei.

Uitleg van dit mysterie is o.a. te vinden in de Catechismus van de Katholieke Kerk en wel in de nummers 185-197 en in de daarop volgende hoofdstukken worden de drie goddelijke Personen ieder nader voorgesteld.

Speciaal wordt vandaag het Geloofsbelijdenis van Athanasius, waarin op bijzondere wijze de Heilige Drie-eenheid aanbeden wordt, gebeden in de Priem.