Geen zoekopdracht ingegeven

Informatie over dit document

Algemeen zoeken

Toelichting bij “Zoek alles”

(Voorlopige versie, beschrijving wordt nog verder aangepast)

Algemeen

Ná het intikken van enkele karakters van zoekwoorden bij “Zoek alles” verschijnen direct eventuele titels van documenten. Daaruit kan gekozen worden door de gewenste aan te klikken.

Wordt de zoekopdracht afgesloten door een enter of door gebruik gemaakt van het loepje aan het einde van de zoekbalk, verschijnt een resultatenpagina met tabbladen met de zogenaamde ‘secties’.

Gemarkeerd zijn resultaten die "klinken als" de gezochte zoektermen. Alleen resultaten van het “Citaat zoeken” oftewel precies de gekozen zoekterm, kan door een zoekterm in te vullen van 1 of meerdere woorden te beginnen en te eindigen met een dubbele quote, “”.

Overzicht met resultaten

Bovenaan het overzicht met resultaten verschijnen tabbladen. Secties, waarvan het tabblad slechts vaag zichtbaar is, bevatten geen resultaten.
 • De eerste tab “Alles” geeft in de de lijst met resultaten, gegroepeerd in secties (Titel en auteur, Documentteksten, De Bijbel, Thema’s en Berichten) alinea's met daarin gemarkeerd het gevonden woord. Naar beneden scrollend komen diverse secties langs.
 • Uit de tabbladen bovenin de resultatenpagina kan gekozen worden uit één van die secties. Per sectie is zichtbaar hoeveel resultaten daarvan beschikbaar zijn.
 • Direct onder geopende tabbladen (behalve “Alles”)
  • Het aantal resultaten dat per pagina getoond wordt;
  • Het aantal resultaten dat per pagina getoond kan worden (gekozen kan worden tussen 20 50, 100 of 200 per pagina)
  • De sortering kiezen;
  • Met het pijltje naast de methode van sorteren de volgorde van die sortering keren (bijv. van A->Z of Z->A).

Bijzonderheden per sectie.

”Titels en auteurs”

Eventuele “Organisaties” (zoals een Curiedepartement) worden hier ook getoond. Per resultaat is zichtbaar in welke categorie (bijv. 'Pauselijke geschriften', 'Curie', 'Kerkelijke schrijvers', etc.) en welk soort document (bijv. 'Homilieën', 'Audienties', 'Decreten', etc.) het betreffende document is ogenomen. Daaronder
 • de titel
 • de taal van het document (tussen haakjes)
 • de auteur en/of de organisatie
Via de "i" is meer documentinformatie op te vragen. Door op de documenttitel of 'Open document' te klikken wordt het betreffende document geopend.

"Documentteksten"

Per resultaat is zichtbaar in welke categorie (bijv. 'Pauselijke geschriften', 'Curie', 'Kerkelijke schrijvers', etc.) en welk soort document (bijv. 'Homilieën', 'Audienties', 'Decreten', etc.) het betreffende document is ogenomen. Daaronder staat de documenttitel: aangeklikt wordt het documeent geopend inclusief een overzicht van alle resultaten van de zoekterm (dus niet alleen van de alinea die aangeklikt was).

Daaronder een deel van de alinea met gemarkeerd de gezocht zoekterm(en) en de mogelijkheid om de alinea in te zien ('Toon de alinea geheel") of om het document bij die alinea te openen.

De resultaten van deze sectie kunnen gesorteerd worden op:

 • “Relevantie” (de belangrijkheid van een resultaat machine bepaald)
 • “Historische” oftewel de datum van waarop een document of een bericht is gepubliceerd.
 • “Auteur”
 • “Organisatie”

De Bijbel

Bij het tabblad De Bijbel kan gekozen worden om de zoekterm in de Vulgaat (de Latijnse versie van de Bijbel) te zoeken op het  moment van aanklikken. Wordt het vinkje achter "Vulgaat" weer uitgeklikt komen de oorspronkelijke resultaten terug.

De resultaten van deze sectie kunnen gesorteerd worden op:

 • "Relevantie" (de belangrijkheid van een resultaat machine bepaald)
 • Volgorde Bijbel (zoals de Willibrordbijbel deze gerubriceerd heeft)
 • Boektitel (op alfabetische volgorde van de boeknamen waaruit de Bijbel bestaat)

Thema's

Per resultaat is zichtbaar in welk Thema (de titel is dikgedrukt en onderstreept) de zoekterm te vinden is en een deel van de tekst bij een Thema met gemarkeerd de gezocht zoekterm(en) en de mogelijkheid om deze tekst in te zien ('Toon dit thema in zijn geheel") of om het Thema in zijn geheel te openen.

De resultaten van deze sectie kunnen gesorteerd worden op:

 • "Relevantie" (de belangrijkheid van een resultaat machine bepaald)
 • "Titel" in alfabetische volgorde

Berichten

Per resultaat is zichtbaar in welk Bericht (de titel is dikgedrukt en onderstreept) de zoekterm te vinden is en een deel van de tekst bij een Bericht met gemarkeerd de gezocht zoekterm(en) en de mogelijkheid om deze tekst in te zien ('Toon de alinea in zijn geheel") of om het Bericht in zijn geheel te openen.

De resultaten van deze sectie kunnen gesorteerd worden op:

 • "Relevantie" (de belangrijkheid van een resultaat machine bepaald)
 • "Datum" waarop het bericht oorspronkelijk gepubliceerd is.