Patris Corde

Paus Franciscus heeft 8 december 2020, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris Corde – Met een vaderhart. Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk werd een heel jaar, van 8 december 2020 tot en met 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden (o.a. tijdens de turbulente periode rond ‘corona’), als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.