Onderscheiding

In een serie catecheses heeft Paus Franciscus in 2022 aandacht besteed aan “onderscheiding”. Onderscheiden is een belangrijke daad die allen aanbelangt omdat keuzen een wezenlijk deel van het leven zijn. Keuzen onderscheiden. Men kiest voedsel, een kledingstuk, een onderwijstraject, een relatie. In dit alles krijgt een levensproject concrete gestalte en wordt ook onze relatie met God concreet.

Voor een overzicht van de catecheses in deze reeks, zie het Thema “Onderscheiding”.