H. Petrus Canisius

“Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius: trouw aan dogmatische principes harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die men verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden.”

De feestdag van de H. Petrus Canisius is 27 april. Op deze dag in 2001 werd de allereerste versie van deze website www.rkdocumenten.nl gelanceerd met de publicatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk en daarmee is de H. Petrus Canisius de patroon van deze site geworden.

Paus Benedictus XVI heeft een speciale catechese aan de H. Petrus Canisius gewijd.