Goede Vrijdag

Op deze dag waarop “ons paaslam, Christus, is geslacht” (1 Kor. 5, 7), overweegt de Kerk het lijden van haar Heer en Bruidegom en vereert zij zijn kruis; zij gedenkt dat zij geboren is uit de zijde van Christus tijdens zijn doodsslaap aan het kruis en zij spreekt ten beste voor het heil van de gehele wereld.

De tragische gebeurtenis van Jezus’ terechtstelling wordt “goed” genoemd, omdat het de finale verzoening betekent van mens en God. God heeft zich met de mens verzoend, door mens te worden en de vreselijke dood te ondergaan. Zonder “Goede Vrijdag” zou er geen verrijzenis zijn, geen Pasen, geen Verlossing van de mensheid.

Bij de viering van het Lijden en Kruis van de Heer wordt in Rome veelal gepredikt door de predikant van het Pauselijk Huis. Alleen ter afsluiting van de gebruikelijke kruisweg, die op en rond het Colosseum in Rome wordt gelopen, spreekt de Paus een kort woordje.

Op 25 maart 2005 werd de door Joseph Kardinaal Ratzinger geschreven overwegingen gebeden bij de kruisweg in het Colosseum, waarbij Paus Johannes Paulus II (in de laatste dagen van zijn aards leven) vanuit de kapel van zijn pauselijk paleis de plechtigheden volgde.

Een klein overzicht aan verwijzingen naar teksten is te vinden in het Thema “Goede Vrijdag“.