Emeritus Paus Benedictus XVI is overleden

Emeritus-paus Benedictus is zaterdag 31 december 2022 om 09:34 op 95-jarige leeftijd overleden.

“Paus-emeritus Benedictus XVI is teruggekeerd naar het huis van de Vader”: zo kondigt Vatican News, de Vaticaanse persdienst, het overlijden van emeritus-paus Benedictus aan.

De voormalige paus overleed in het Vaticaanse Mater Ecclesiae-klooster, dat in zijn laatste levensfase zijn thuis was. Nadat zijn stoffelijk overschot 3 dagen opgebaard lag in de Sint-Pietersbasiliek werd donderdag 5 januari 2023 de H. Mis van Requiem gecelebreerd op het Sint Pietersplein door Paus Franciscus, waarna het lichaam van de overledene bijgezet werd in de crypte op de plaats waar voorheen o.a. Paus Johannes Paulus II en Johannes XXIII gelegen hebben.

Hij werd op 16 april 1927, Stille Zaterdag van dat jaar, geboren en nog die dag met het nieuwe wijwater gedoopt. In 2022 was het opnieuw Stille Zaterdag dat hij zijn laatste verjaardag kon vieren. Hij overleed op de feestdag van Paus Silvester, die de besluiten van het Concilie van Nicea bekrachtigde, waaronder de vaststelling van de “constubstantiales – het een in wezen zijn” van God de Vader en God de Zoon.

Paus Benedictus’ laatste woorden vlak voordat hij overleed waren: “Heer, ik hou van u!” dat hij in het Italiaans uitsprak.

Zie ook het Geestelijk Testament, dat Paus Benedictus XVI op 29 augustus 2006 schreef. Lees ook het Rogitum, dat meegegeven wordt in de kist.

Bidden wij voor zijn zielenrust. Gebruikelijk is om op de 3e, 7e en 30e dag na het overlijden en de eerste verjaardag (30 dec.) van het overlijden (of op een dag in de buurt ervan, afhankelijk van de liturgische kalender) een H. Mis van Requiem op te dragen.

Het is moeilijk een keuze te maken wat zijn belangrijkste nalatenschap is. Veelal worden zijn “Jezus-boeken” (in het Nederlands alleen nog antiquarisch beschikbaar), ontstaan in de nadagen van zijn pontificaat en begin van zijn emeritaat, als hoogtepunt gezien.
De uitgaven van de Catechismus van de Katholieke Kerk en het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk zijn mede door de inzet Joseph Kardinaal Ratzinger tot stand gekomen.

Zijn encyclieken behoren zeker tot de belangrijkste bijdragen:

Aan de eerste Encycliek van Paus Franciscus heeft Paus Benedictus XVI de grondslag gelegd, tevens de derde Encycliek uit de triptiek ‘Geloof – Hoop – Liefde’:

Naast Encyclieken heeft Paus Benedictus XVI ook belangwekkende Apostolische Exhortaties naar aanleding van gehouden Bisschoppensynodes gepubliceerd:

Nog zijn enkele andere onderwerpen van ongemeen belang: