Aartsengelen en Engelenbewaarders

“De engelen zijn louter geestelijke schepselen, niet lichamelijke, onzichtbare, onsterfelijke, persoonlijke wezens, begiftigd met verstand en wil. Terwijl zij God voortdurend aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, verheerlijken zij Hem, dienen zij Hem, en zijn zij Zijn boodschappers bij de vervulling van de heilszending voor alle mensen. De Kerk verenigt zich met de engelen om God te aanbidden; zij roept hun bijstand in en viert van sommige liturgisch de gedachtenis.” (Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, nrs. 60-61)

Omdat iedere Aartsengel een eigen ‘persoon’ is die bij naam bekend is vanuit de H. Schrift, worden in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus de H. Gabriël op 24 maart, de H. Michaël op 29 september en de H. Rafaël op 24 oktober gevierd en op 2 oktober alle H. Engelbewaarders.

Op 29 september viert de Kerk in de Gewone Vorm van de Romeinse Ritus het feest van de HH. Aartsengelen Michaël, Rafaël en Gabriël. Op 2 oktober de H. Engelbewaarders.

Zie ook het overzicht van teksten over Engelen